MILJØPOLICY

STELLEBORDSPESIALISTENS MÅLSETNING ER:
· å følge de lover og forskrifter som fins innenfor miljøområdet
· å se selskapets produksjon – fra råmaterialer til kundens ferdige produkt – i et miljøperspektiv
· å velge de materialer og komponenter som best oppfyller kundens langsiktige mål med hensyn til miljø,
funksjon og økonomi
· å hele tiden utvikle produktene mot materiale og komponenter som er mer miljøvennlige
· å spare ressurser ved å lage høykvalitetsprodukter som varer lenge
· å samarbeide med underleverandører som har fokus på miljø

© Copyright 2020 - Stellebordspesialisten Norge / Skötbordspecialisten AB, Sweden